Samferdselsdepartementet ga 16. mai Kristiansandsregionen tilsagn om belønningsmidler på 300 millioner kroner for perioden 2017 til 2019. Departementet har i sitt forslag til avtale blant annet stilt krav om fortsatt nullvekst i personbiltrafikken i perioden 2017-2019. Departementet mener 2016 skal være sammenlikningsår. Trafikken skal med andre ord ikke være høyere ved utgangen av perioden enn ved inngangen av perioden. Areal- og transportplanutvalget i Kristiansand godtok i dag samferdselsdepartementets forslag til avtale med nullvekstkrav samt andre generelle vilkår om virkemiddelbruk.

Departementet legger til grunn at målsettingen for trafikkutviklingen skal nås gjennom restriktive tiltak for personbiltrafikk, arealpolitiske virkemidler og kollektivtransportfremmende tiltak også tiltak for sykkel og gange. Dersom det ligger an til at målene ikke vil bli nådd, må byområdet justere virkemiddelbruken.

Departementet foreslår denne fordelingen for avtaleperioden:
2017: 120 millioner kroner
2018:   90 millioner kroner
2019:   90 millioner kroner

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. juni 2017 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Trafikksikkerhetsplan Forsidebilde
  av jto, 06.03.18

  Ny nasjonal trafikksikkerhetsplan med ambisiøse mål presentert i dag

  Les mer
 • Hidrasundet
  av jto, 13.02.18

  Gjenopptakelse av Hidra landfastsaken avhengig av stortingsavgjørelser

  Les mer
 • Bymkonf
  av jto, 12.02.18

  Velkommen til bymiljøkonferanse med mobilitet som hovedtema

  Les mer

Siste fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

 • Bymkonf
  av jto, 12.02.18

  Velkommen til bymiljøkonferanse med mobilitet som hovedtema

  Les mer
 • Forside Atp Beloenningsrapport 2017
  av elma11, 06.02.18

  Nullvekst i personbiltrafikken i 2017

  Les mer