Forum for Tro og Livssyn Kristiansand (FTL) har søkt Vest-Agder fylkeskommune om 150 000 kroner i årlig driftsstøtte til organisasjonens arbeid. Fylkesutvalget har nå besluttet at fylkeskommunen vil bidra med midlene det er søkt om i 2019. Det blir lagt opp til at tilskuddet skal bli videreført av Agder fylkeskommunen fra 2020. Dette vil bli behandlet av nytt fylkesting.

FTL er et forum bestående av 13 ulike tros- og livssynssamfunn i Kristiansand. FTL arbeider for mer forståelse, respekt og toleranse for og mellom ulike tros- og livssynsretninger. FTL har mange større og mindre arrangementer i året, i tillegg til målrettede satsningsområder mot både unge og eldre.

 Medlemmer i FTL er Adventistkirken, Ahmadiyya Muslim Jama´at, Al-Rahma Islamic Centre, Bahài-samfunnet, Den Evangeliske Lutherske Frikirke, Den norske kirke, Den Norske Sotozen Buddhistorden, Human-Etisk Forbund, Jesu Kristi kirke av Siste Dagers Hellige, Kvekersamfunnet, Metodistkirken, Muslimsk Union i Agder, St. Ansgar katolske menighet.

 FTL sitt arbeid baserer seg på FN-konvensjonen om menneskerettigheter, den europeiske menneskerettighetskonvensjon og FNs barnekonvensjon. Målet er å bidra til gjensidig forståelse og respekt mellom mennesker, trygghet og toleranse mellom tros- og livssynssamfunn og bevisstgjøring omkring etiske spørsmål i et tros- og livssynsperspektiv. Tros- og livssynssamfunn som identifiserer seg med FTL sitt formål, kan bli medlemmer i FTL. 

 FTL forsøker å nå nye målgrupper med nye tilbud. Prosjektet «Et livssynsåpent samfunn», som ble støttet av Kulturdepartementet i 2017, ga FTL muligheten til å nå elever ved Kongsgård skolesenter med et undervisningsopplegg og tilby kurs for lærere. Skolen var fornøyd og ønsker å videreføre tilbudet for elever i 2019. FTL mener at en innføring i hva religionsfrihet innebærer, er viktig i møte med andres tro og livssyn, og en visuell synliggjøring av dette gjennom panelets forskjellige representanter. Dette kan ha betydning for elevenes liv med tanke på å forebygge radikalisering og ekstremisme og annen uønsket aktivitet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. mars 2019 | Skriv ut siden