Velkommen til konferansen Framtidsbygda 2018. I år arrangeres den i Åmli 12. oktober. Programmet for konferansen er i år svært omfattende med flere deltakere. Årets tema er: Gull av grønne skoger – hvordan skape bærekraftig vekst i indre Agder? Konferansen er gratis.

Påmelding: Innen 1. oktober på https://austagderfk.pameldingssystem.no/framtidsbygda-2018 Konferansen er gratis

 

Side _2_Framtidsbygda _2018

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. august 2018 | Skriv ut siden