Frimodighet med etterspill – Nicolai Wergeland i meningskamp og rettsstrid, er skrevet av førstearkivar Roger Tronstad. Boken blir utgitt av Vest-Agder-museet januar 2019. Boken lanseres torsdag 31. januar 2019 klokka 14:00, tredje etasje Vestre Lasarett på Odderøya. Arrangementet er gratis. Enkel servering og salg av boken til lanseringspris.

Etter at Nicolai Wergeland i slutten av 1814 hadde kommet med ytringer som provoserte, måtte han stille i retten i Kristiansand året etter. Motparten, juristen Wincents Lassen Sebbelow, trakk blant annet fram lovbestemmelser om dødsstraff når man ytret seg slik som Wergeland.

Program:

-Velkommen ved leder for fagseksjonen Kathrin Pabst.
-Presentasjon av prosjekt og forfatter ved bokens redaktør Jan Henrik Munksgaard.
-Om boken og arbeidet med den ved forfatter Roger Tronstad

Roger Tronstad er ansatt som førstearkivar i Arkivverket, med arbeidssted Statsarkivet i Kristiansand. Denne boken er skrevet som et privat fritidsprosjekt gjennom flere år og gis ut av Vest-Agder-museet med støtte fra Vest-Agder fylkeskommune. Den er del av museets publikasjonsserie Kulturhistoriske refleksjoner – ny viten.

 

Kilde: VAM-Kathrin Pabst

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. januar 2019 | Skriv ut siden