«Eldre bærer med seg lang erfaring og mye kompetanse som samfunnet fortsatt har bruk for. Pensjonister som har forlatt arbeidslivet ved en gitt aldersgrense gir ofte uttrykk for at de savner jobben. Også deres kompetanse burde det være mulig å føre tilbake til arbeidslivet i form av kortere oppdrag, enten hos tidligere arbeidsgiver eller andre. Det er sløsing med ressurser å ikke benytte den akkumulerte erfaring eldre arbeidstakere bisitter når de går av med pensjon.» Dette skriver fylkeseldrerådet i Vest-Agder i en uttalelse til frivilligsentralene i Vest-Agder, kommunale eldreråd i Vest-Agder, og landets fylkeseldreråd. Rådet vedtok enstemmig uttalelsen i møte 26. oktober.

Fylkeseldrerådet skriver videre:

Eksempelvis kan det etableres en database/frivilligsentralene der det også kan søkes etter disse ressurser på ulike felt som bl.a.:

Tradisjoner og kunnskapskraft.   Ressurssenter for kompetanseoverføring med fokus på tradisjon og kunnskap, som kan gå i glemmeboken, handverk, matkultur, praktiske ferdigheter, etc.

Database av eldre foredragsholdere.   Tilgjengelige for skoler og universiteter.

Etter skoletid.  En aktivitetsbasert SFO (skolefritidsordning) som bringer eldre og yngre sammen.

Skolehjelpen.  Pensjonistene går inn som "hjelpelærer" til elever som opplever ekstra utfordringer i skolesituasjonen.

Lyttevenn i skolen.   Formålet er å bygge bro mellom generasjonene, og utvikle en modell for eldres aktive deltakelse i skolen.

Fiksehjelpen.   Tilbud om praktisk hjelp ved små reparasjoner av f.eks. sykkel, hvitevarer, o.l. Som samtidig kan overføre kompetansen til yngre.  Hjelp ved bruk av internett kan også være aktuelt.

Avlastningsmedarbeider.   Et nettverk av tidligere ansatte som bedriften kan tilkalle i perioder med behov for ekstra hjelp og støtte for nye medarbeidere.

Eldre trener eldre. Tilbud fra tidligere trenere til hjemme trening, sentertrening eller utendørstrening for pensjonister.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. november 2018 | Skriv ut siden