Samferdselsdepartementet har sendt forslag til endring knyttet til regulering av ekspressbusser i yrkestransportloven til høring. Departementet foreslår at det skal være fri etablering av ekspressbusser på strekninger over 50 kilometer en vei. Fylkesrådmannen mener en 50 kilometer grense vil virke negativt på den offentlige anbudsutsatte kollektivtrafikken og anbefaler at dagens regelverk opprettholdes. Dersom endringer gjøres anbefaler fylkesrådmannen at grensen for fri etablering settes til 100 kilometer i luftlinje en vei, som er i samsvar med gjeldende regler i EU. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø støttet i et møte nylig, mot stemmene fra Høyre og Fremskrittspartiet, fylkesrådmannens anbefalinger.

Konkret innebærer hovedutvalgets vedtak at Vest-Agder fylkeskommune anbefaler at dagens regelverk for ekspressbuss-etablering videreføres. Vest-Agder fylkeskommune støtter ikke fri etablering av ekspressbuss på strekninger over 50 kilometer en vei. Dersom dagens regelverk endres, anbefaler Vest-Agder fylkeskommune at grensen for fri etablering av ekspressbussruter settes til 100 kilometer i luftlinje en vei. Fylkeskommunen må fortsatt kunne stille krav om trasévalg, stoppmønster og pris. Vest-Agder fylkeskommune støtter forslaget om fri etablering av flybusser, etter de regler som er foreslått i høringen.

Ekspressbusser er i dag hovedsakelig fylkeskryssende ruter som drives på kommersielle vilkår og uten offentlig støtte. Konsesjonene for ekspressbusstrekninger gis av den fylkeskommunen der operatøren har sin forretningsadresse. Dersom ruten ikke kjøres i den fylkeskommunen operatøren har sin forretningsadresse, gis konsesjon av den fylkeskommunen der ruten har sitt utgangspunkt, eller der hovedmengden av passasjerer antas å benytte ruten.

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. desember 2018 | Skriv ut siden