Flerbrukshall Uenes

Flerbrukshall på Uenes Illustrasjon Trollvegg

Vest-Agder fylkeskommune har samarbeidsavtaler med alle kommunene i fylket. I samarbeidsavtalen med Flekkefjord kommune.er det beskrevet at fylkeskommunen vil overdra nødvendig areal til kommunen for oppføring av en flerbrukshall på Uenesodden ved Flekkefjord videregående skole. Kommunen har igangsatt detaljregulering for en hall på 60 x 72 meter på fylkeskommunens eiendom.

 Fylkestinget har nå godkjent godkjent avståelse av grunnen. Som motytelse må et uteareal mellom den nye hallen og den videregående skolen bli opparbeidet. Det forutsettes at tap av fylkeskommunale parkeringsplasser, garasje og sykkelskur blir etablert.

Flekkefjord videregående skole er opptatt av å få en helhet i området mellom hall og skole samtidig som dette ikke hindrer en fremtidig utbygging av skolen.

I 1998 ble den aktuelle eiendommen overført fra Flekkefjord kommune til Vest-Agder fylkeskommune for vel 150 000 kroner.  Arealet har i hovedsak blitt benyttet som uterom for elever og parkering. Uterommet kan reetableres mellom hall og skolebyggingene og parkeringen ivaretas rundt selve hallen.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. juni 2018 | Skriv ut siden