Fylkesutvalget besluttet tirsdag at Vest-Agder fylkeskommune vil bidra med inntil 1,3 millioner kroner til realisering av Mandalselva Villakssenter. Det vil bli utbetalt 700 000 kroner i 2018, og fylkeskommunen har som intensjon å utbetale de resterende 600 000 kronene i 2019.

Prosjektet er utviklet i regi av Flerbruksplanen for Mandalsvassdraget, og er forankret i et aksjeselskap dannet av rettighetshavere til fisket i Mandalselva. Prosjektet er først og fremst et tiltak for å bidra til regional utvikling gjennom å trekke turister til området ved å eksponere Mandalselva som lakseelv. Norges største elvekalkingstiltak foregår i Mandalselva. I tillegg er det et godt samarbeidet om utnyttelse av vannkraftressursene og oppbygging av laksestammen.

I regi av Flerbruksplanen for Mandalsvassdraget har Mandalselva Elveeigarlag i samarbeid med kommunene Mandal, Marnardal, Åseral, Audnedal og Evje og Hornnes, Vest-Agder fylkeskommune, Fylkesmannen i Agder og Agder Energi i flere år arbeidet med idéen om å etablere et akvarium for laks.

Våren 2017 ble det avklart at Mandalselva Elveeigarlag ikke kunne stå som eier av akvariet. Løsningen ble da at rettighetshavere til fisket i Mandalselva gikk sammen om etablering av et aksjeselskap med formål å bygge og drifte et «villakssenter». Sommeren 2017 tegnet 25 rettighetshavere aksjer for 250.000 kroner. Etter dette ble Mandalselva Villakssenter AS etablert 29. august 2017 med mål å bygge og åpne akvariet i 2018. Aksjekapitalen er innbetalt og selskapet er registrert i foretaksregisteret i Brønnøysund. Åpning av senteret planlegges til sommeren 2019.

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. november 2018 | Skriv ut siden