Fylkesutvalget besluttet tirsdag at Vest-Agder fylkeskommune ønsker å bidra til realiseringen av sykkelruta Vita Velo på Lista i Farsund kommune. Utvalget ga et tilskudd på 200 000 kroner til sluttføring av fase 1 i Vita av prosjektet i 2018. Etter 2018 har fylkeskommunen som intensjon å bevilge tilskudd ny faser med forlengelse av ruta.

Vita Velo-Lista er et pilotprosjekt hvor Statens vegvesen, Farsund kommune og Vest- Agder fylkeskommune gjennom et samarbeid vil etablere en sykkelrute fra Varnes, via Lista fyr til Lomsesanden. Prosjektet er en konkret oppfølging av et mål i sykkelkommuneavtalen og utviklings- og samarbeidsavtalen som partene har inngått.

Vest-Agder fylkeskommune har sammenfallende interesser med Farsund kommune og Statens vegvesen når det gjelder å øke bruken av sykkel – både i forbindelse med arbeids-, fritids-, og feriereiser. Å legge forholdene til rette for økt sykkelbruk er et gunstig folkehelsetiltak, samtidig som det kan utnyttes i reiselivssammenheng og i markedsføring av regionen.

 Traseen er lagt slik at den i stor grad er trafikksikker. Lengden kan varieres slik at den er egnet for ulike brukergrupper, og det er også mulig å kombinere sykkel og gange ut til spesielle severdigheter. Ved å tilby utleie av elektriske sykler vil terskelen for å ta turen være relativt lav, og potensialet for bruken av traseen større enn om dette ikke var en del av tilbudet. Det er allerede etablert el-ladestasjoner for sykkel, inklusive ladestasjoner med solceller, på utvalgte lokaliteter langs Vita Velo-ruta. 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. november 2018 | Skriv ut siden