Vest-Agder fylkeskommune er medeier og gir tilskudd til Risøbank IKS i Mandal. Risørbank eies sammen med vertskommunen Mandal og driver en bred kulturell virksomhet med utgangspunkt i kulturhistoriske lokaliteter. I 2017 ga fylkeskommunen et samlet tilskudd på 505 000 kroner til det interkommunale selskapet. Av dette var 200 000 kroner satt av til restaurering av forpakterboligen. Mandal kommune ga tilsvarende støtte. Regnskapet for 2017, som nylig ble behandlet i hovedutvalg for kultur og utdanning, viser et driftsmessig merforbruk på 26 000 kroner. Det var i hovedsak renoveringen av forpakterboligen som drev kostnadene opp i 2017. Vedlikeholdsarbeidet ble derfor avsluttet mot slutten av året for å begrense merforbruket.

Forpakterboligen var tidligere leid ut, men ble fraflyttet i 2016 på grunn av behov for istandsetting. Bygningen hadde betydelig skader både utvending og innvendig. Restaureringen av bygget er kommet langt, men det gjenstår fortsatt en del arbeid.  Fremdriften på dette vil være helt avhengig av tilskudd fra eiene. Når boligen er ferdigrestaurert skal den inngå i utleietilbudet på stedet. Bygningen er fredet og derfor underlagt kulturminnelovens krav om antikvarisk restaurering. I tillegg til økonomisk støtte har fylkeskommunen bistått med faglig råd og veiledning.

Selskapets virksomhet konsentrerer seg om utleievirksomhet, kunstutstillinger, kulturarrangementer og omvisninger.

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. juni 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Fylkeskonservatoren

 • Heiplansamling 2018 Øystein Kristensen Presenterer Data Fra Villreinprosjektet
  av bal, 13.09.18

  Vellykket Heiplansamling i Åseral

  Les mer
 • Bredalsholmen Fotografert Fra Fly
  av jto, 10.09.18

  Oppstart av fredningssak for to tekniske og industrielle kulturminner i Vest-Agder

  Les mer

Siste fra Kultur

 • Bokbussen Med Å Markere Bokåret 20+19
  av Torvald Hellum, 27.12.18

  600.000 kroner til å markere Bokåret 2019 i Agder

  Les mer
 • Erik Alfred Tesaker
  av jto, 21.12.18

  Møtet med oppfinneren var tidenes beste arrangementsturne

  Les mer
 • Bibliotekbygg På Byremo
  av jto, 30.11.18

  Fylkeskommunen med å realisere nytt folkebibliotek på Byremo i Audnedal kommune

  Les mer