Vest-Agder fylkeskommune skal øke sitt økonomiske bidrag til Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet med sikte på å sikre videre drift av skipet. Det ble klart da fylkestinget denne uken ga grønt lys til å øke driftstilskuddet. Stiftelsen har de siste årene hatt negative årsresultater. Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune er blitt enige om et forslag til løsning som gir stiftelsen økonomisk handlerom i noen år, før de blir økonomisk selvstendige med en ny driftsmodell og helårsdrift.

Fylkeskommunen vil øke sitt årlige tilskudd med 500 000 kroner fra og med 2017. Fylkeskommunen skal også yte et ekstraordinært tilskudd på til sammen seks millioner kroner i perioden 2018-2021. Kristiansand kommune overtar Vest-Agder fylkeskommunes garantiansvar på 7,5 millioner kroner for et lån opptatt i Kommunalbanken. Denne løsning forutsetter at Kristiansand kommune gir Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet et ansvarlig lån på ti millioner kroner og øker sitt bidrag.  

Fylkestinget forutsetter at styret for Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet legger frem en plan for finansiering av fremtidige vedlikeholdsutgifter.

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. juni 2017 | Skriv ut siden