I 2016 startet Kulturdepartementet en ordning med tilskudd til tre konsoliderte regionale filmfond. Mediefondet Zefyr dekker et samarbeid med sju deltakende fylker fra Møre og Romsdal til Telemark, samt kommunene Bergen, Kristiansand og Arendal. Filmfondet finansierer audiovisuelle produksjoner, primært langfilm for kino, fiksjonsserier for TV og dataspill. Vest-Agder fylkeskommune har en partnerskapsavtale med mediefondet. Fylkesutvalget har besluttet å forlenge denne ut 2019 og bidra med et tilskudd på 190 000 kroner.

Mediefondet Zefyr har som siktemål at produksjonene skal bidra til å styrke regionens audiovisuelle produksjonsmiljø. Hovedmålet til Zefyr er å bidra til større produksjonsvolum og bedre kontinuitet for produsenter, filmarbeidere og leverandører. Det er viktig at filmbransjen er en komplett bransje med aktører som produserer innen alle formater, og at produksjonsselskapene primært kan få dekket sine behov for kompetanse og ressurser internt i regionen. 

Kulturdepartementet gir årlige tilskudd øremerket produksjoner. I 2018 er dette tilskuddet på cirka ti millioner kroner. Organisasjonen forvalter også et fond, organisert som et indre selskap, med private investorer som deltakere. Dette fondet har investeringskapital som det forventes å få økonomisk avkastning av.  

Forlengelse av samarbeidsavtalen ut 2019, er allerede vedtatt i Aust-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune.  

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. desember 2018 | Skriv ut siden