-Jeg har ikke planer om å bestille en sak knyttet til et konkret regionalt spleiselag i forbindelse med den konkrete situasjonen rundt Mandal kirke nå. Om det er ønskelig å se på dette forventer jeg at byggets eier, Mandal kommune, i så fall selv kommer med en konkret henvendelse der blant annet kommunens egen rolle klart konkretiseres. En slik henvendelse vil da settes på dagsorden, sa fylkesordfører Terje Damman da han tidligere denne uken svarte på en interpellasjon fra Christian Eikeland, gruppeleder for Fremskrittspartiet i fylkestinget. Han ville vite om fylkesordføreren vil ta ett initiativ til at fylkestinget får fremlagt en sak, der det tas stilling til om fylkeskommunen kan inngå i et regionalt spleiselag med tanke på vedlikehold og utbedringer av Mandal kirke.

Eikeland ville også vite om fylkesordføreren ser behovet for at Vest-Agder utarbeider en oversikt over regionalt viktige kirkebygg, på lik linje som regionale kulturhus, der man også i fremtiden kan inngå spleiselag dersom eldre kirker skal få store utbedringsbehov, slik at denne kulturarven vil bli beholdt. Til det svatre fylkesordfører Terje Damman: -Jeg mener vi har en tilstrekkelig oversikt over regionalt viktige kirkebygg i Kulturarv 2020 og ser ikke noe behov nå for å få utarbeidet mer spesifikke oversikter enn det vi allerede har.

Les hele fylkesordførerens svar her.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. oktober 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Valglogo
  av jto, 15.05.17

  Valglistene til stortingsvalget i Vest-Agder er nå godkjent

  Les mer
 • Margrethe Handeland
  av jto, 02.05.17

  Hægebostadsordfører: Vi opplever samarbeidet med fylkeskommunen i all hovedsak som positivt

  Les mer
 • Steinar B Andersen 2015
  av jto, 27.04.17

  Interpellasjon om lønnspolitikken i Sørlandets Kunstmuseum

  Les mer