Samfunnet står i dag overfor hendelser som tidligere ikke var sannsynlige, men som dessverre i økende grad er aktuelle. Fylkesrådmannen har derfor lagt vekt på å sikre gode planer og tiltak for å motvirke tilsiktede og utilsiktede uønskede hendelser ved driftsenhetene. Alle driftsenheter skal delta i minimum en trening/øvelse hvert år, hvor planverk oppdateres og tas i bruk. Oppdatert ROS-analyse og bruk av planverk har vært kjørt på en del skoler, opplyses det i fylkeskommunens årsberetning for fjoråret.

I 2018 ble det gjennomført flere øvelser på videregående skoler vest i Vest-Agder. Ansatte deltok som markører og fikk et godt utbytte av samarbeidet. Nye tilsvarende øvelser videreføres i 2019, også for skoler i Kristiansand.

I forbindelse med etableringen av Agder fylkeskommune er det utarbeidet et forslag til en ny felles struktur på beredskapshåndteringen.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. mai 2019 | Skriv ut siden