Audnedal kommune skal bygge nytt bibliotek på Byremo. Kommunen søker Vest-Agder fylkeskommune om et bidrag på inntil 2,5 millioner kroner. Totalbudsjett for prosjektet er 7,5 millioner kroner. Kommunens andel på 5,0 millioner kroner er vedtatt i kommunens budsjett for 2018. Fylkesutvalget besluttet i dag at fylkeskommunen vil bidra med inntil 2,5 millioner kroner.

Bygget skal plasseres mellom barneskolen og ungdomsskolen og koples sammen med svalgang mot barneskolen. Bygget er på ett plan med en grunnflate på cirka 290 kvadratmeter. Prosjektperioden er fra april 2018 til juli 2019.

 Det er i prosjektet lagt vekt på en sentral plassering i forhold til skolene i området. Bygget er vendt med hoved-fasade mot vest med store vindusflater for å skape trivelige lokaler. Innvendig er bygget åpent og gir muligheter for variasjon av innredning og aktiviteter. Parkeringsmuligheter og lett tilgjengelighet er også prioritert. Det er laget ny adkomst med gode parkeringsareal like utenfor bygget. 

Det har fra 2008 vært arbeidet med å realisere nytt bibliotek på Byremo. Fylkeskommunen har bidratt faglig i planleggingen av nytt bibliotek. Biblioteket vil også bli den kulturelle møteplassen i kommunen som fylkeskommunen vil være med å utvikle sammen med kommunen. Biblioteket vil bli sentralt plassert mellom barneskolen, den interkommunale ungdomsskolen og Byremo videregående skole. Biblioteket vil bli en viktig møteplass og læringsarena i kommunen.

Prosjektet er forankret i en gjeldende samarbeids- og utviklingsavtale mellom Audnedal kommune og Vest-Agder fylkeskommune. Prosjektet er et godt tiltak for å realisere målene i Vest-Agder fylkeskommunes bibliotekplan, samt bibliotekplanen i Audnedal kommune. Tiltaket vil også bidra til å realisere mål i Regionplan Agder 2020.

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. november 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Nordberg Fort Hovedbygg
  av jto, 05.04.19

  Ny avtale om drift av Nordberg fort i Farsund

  Les mer
 • VAM
  av jto, 03.04.19

  Vil bidra til å sikre museumsgjenstander

  Les mer
 • Timenes Og Østensen
  av jto, 03.04.19

  Årets "spillemiddelutvalg" er nå oppnevnt

  Les mer

Siste fra Fylkesbiblioteket

 • Ebokbib Logo Rund
  av jto, 06.02.19

  eBokBib opphører til nyttår

  Les mer
 • Bokbussen Med Å Markere Bokåret 20+19
  av Torvald Hellum, 27.12.18

  600.000 kroner til å markere Bokåret 2019 i Agder

  Les mer
 • Erik Alfred Tesaker
  av jto, 21.12.18

  Møtet med oppfinneren var tidenes beste arrangementsturne

  Les mer