Kursholder Karolina Netland Fra NRB Arkitekst

Kursholder fra NTB Arkitekst Karolina Netland Foto Thomas Brun NTB scanpix

Siden i fjor høst har 120 ansatte i sentraladministrasjonen i fylkeskommunen gjennomført opplæring for å kunne kommunisere bedre. Til høsten vil resten av de 180 ansatte bli kurset. NTB Arkitekst har vært engasjert til å gjennomføre flere heldagskurs i det som har fått betegnelsen "klarspråk". Kursholder fra NTB Arkitekst Karolina Netland er imponert over den positive læringsviljen og iveren hun har opplevd på kursene. -På alle kursene jeg har holdt har deltakerne vist stor interesse og engasjert seg i diskusjoner. Det har også kommet frem at mange har sett behov for slike kurs. Jeg ser frem til å fortsette med flere kurs for ansatte i fylkeskommunen til høsten, sier hun.

Omfattende aktivitet
Vest-Agder fylkeskommune var i 2015 og 2016 en aktiv deltaker i KS' satsing på klarspråk i kommuner og fylkeskommuner. Ansatte deltok på flere samlinger hvor språklige tema var på dagsorden. KS har arrangert kurs, hvor fylkeskommunen har møtt med deltakere. Dette har resultert i at fylkeskommunen har valgt å sette i gang en obligatorisk opplæring av alle ansatte i sentraladministrasjonen. I tillegg til kurs er det også utarbeidet en egen språkmanual til hjelp i den daglige skrivevirksomheten.

Pioner
Anna Holm Vågsland, som er prosjektleder for KS sitt program for Klart språk i kommunesektoren, betegner Vest-Agder fylkeskommune som en av pionerne for klarspråkarbeidet i fylkeskommunene. -Fra KS side setter vi pris på Vest-Agder fylkeskommune har engasjert seg og deltatt i satsingen. Vest-Agder er en av fylkeskommunene som virkelig har satt språkforbedring på dagsorden. Det er i tillegg positivt at fylkeskommunen deler sine erfaringer med andre. Jeg ser frem til deres videre satsing, sier hun.

Politiske saker
Ut over kurs i klarspråk har vel 100 ansatte også gjennomført kurs i skriving av politiske saker. Disse kursene har vært holdt med egne kursholdere. Det er lagt opp til at de ansatte som ikke ennå har fått delta i disse kursene får mulighet i løpet av høsten.

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. juni 2017 | Skriv ut siden