Sirdal kommune har søkt fylkeskommunen om økonomisk støtte til ombygging av Sirdal kulturhus. Fylkesutvalget har besluttet at fylkeskommunen skal bidra med 1,54 millioner kroner. I gjeldende samarbeids- og utviklingsavtale mellom Sirdal kommune og fylkeskommunen, er Sirdal kulturhus definert som den kulturelle møteplassen partene i fellesskap skal utvikle sammen. Da kulturhuset ble realisert for 30 år siden bidro ikke fylkeskommunen med midler, derfor mener fylkesrådmannen at det nå er viktig å støtte dette prosjektet som en del av utviklingen av Sirdal kommune.

Sirdal kulturhus ble bygd på midten av 1980-tallet og det har vært flittig benyttet. Kulturhuset har kinosal/teater med plass til 180 personer, samt festsal, vestibyle, møterom og idrettshall. Kulturhuset har blitt godt vedlikeholdt av kommunen, men nå fremstår deler av huset som noe umoderne og slitt, derfor er det behov for en oppgradering av kulturhuset. Sirdal kulturhus brukes også jevnlig av Sirdal videregående skole og Tonstad skule. På ettermiddager og kveld brukes huset av lag og foreninger, kulturskolen og Tonstad skule.

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. april 2017 | Skriv ut siden