Fylkestinget besluttet i går at Vest-Agder fylkeskommune trer ut av det interkommunale selskapet Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør. Det legges opp til at Agder fylkeskommune ved tannhelsetjenesten skal utrede hvordan den fylkeskommunale tannhelsetjenesten bør ivareta oppgavene med forskning og fagutvikling i den nye fylkeskommunen.

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør ble etablert i mars 2009. Senteret ble offisielt åpnet i mai samme år. Det er ett av seks odontologiske kompetansesentre i Norge.  Kompetansesenteret er et interkommunalt selskap som eies av fylkeskommunene: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Senteret er lokalisert til Sørlandets sykehus, Arendal.

 I. januar 2020 gjennomføres regionreformen og Agder blir et fylke.  Buskerud fylkeskommune blir samtidig en del av Viken fylkeskommune, mens Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune blir Vestfold og Telemark fylkeskommune. Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommuner har allerede vedtatt å tre ut av selskapet 31. desember 2019. Aust-Agder fylkeskommune vil behandle en sak om dette i denne måneden.

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. desember 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Tannhelse

  • Tannbehandlingsenhet
    av jto, 25.10.18

    Tannhelsetjenestens arbeid på folkehelseområdet skal styrkes

    Les mer