Oxford Research har på oppdrag fra KS studert kommunesektorens rolle i norsk kulturpolitikk. De har sett på fylkeskommunenes handlingsrom, fagkompetanse og samfunnsutviklerrolle. Den viser oppsummert at den kulturfaglige kompetansen i fylkeskommunene er høy, og at fylkeskommunene er godt rustet for nye oppgaver fremover, skriver KS på nett i sin presentasjon av rapporten.

Fylkeskommunene har kompetansen

Forskerne finner at det er mye kunnskap og kompetanse på kulturfeltet i fylkeskommunene. Nesten 90 prosent av de ansatte i kultursektoren har relevant høyere utdannelse, over halvparten har mastergrad, og de ansatte har lang arbeidserfaring fra kulturfeltet. 

Fylkeskommunenes handlingsrom på kulturfeltet er i prinsippet stort, men fylkeskommunene har i praksis ikke styring over egne økonomiske midler. En stor del av midlene som fylkeskommunene rår over er bundet opp i faste tilskudd og til drift av regionale kulturinstitusjoner og statlige satsninger. Når regionreformen trer i kraft, åpnes det opp for endringer på økonomi- og finansieringsfronten. 

- Det er avgjørende for en helhetlig nasjonal kulturpolitikk at finansieringssystemet endres, sier Ann Evy Duun, fagansvarlig i KS.

- Dagens tredelte finansiering fører ofte til at staten beslutter, og kommuner og fylkeskommuner må følge opp for å unngå at institusjoner og tilskuddsmottakere blir tapere. Det gjør det vanskelig å ta langsiktige strategiske beslutninger, påpeker Duun.

Nøkkelposisjon til å fremme kultur

Forskerne fra Oxford Research påpeker i sin rapport at begrunnelsene for en ny oppgavefordeling i kulturpolitikken møter motstand, og særlig blant etablerte kunst- og kulturinstitusjoner, organisasjoner og kunstnere. Kritikken går på faren for å gjøre kultur til en salderingspost i budsjettene og at påvirkningskraft og kompetanse forvitrer gjennom en regionalisering. 

- Fylkeskommunene står i en nøkkelposisjon til å fremme kunst og kultur med utgangspunkt i regionenes egne forutsetninger og på deres egne premisser. Med kompetanse til stede, finansieringsordninger som tillater større regionale ambisjoner og langsiktighet, styrker vi mål om demokratisering av kulturen og sørger for deltakelse og innflytelse for alle, sier Duun. 

Les hele rapporten: Kommunesektorens rolle i nasjonal kulturpolitikk

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. august 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer
 • Kulturrell Møteplass I Songdalen
  av jto, 05.06.19

  Fylkesutvalget positivt til å gi fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer