Fylkeskommunene forvalter betydelige verdier gjennom sitt eierskap i disse selskapene.
En oversikt over disse interessene gjøres tilgjengelig i en eierskapsmelding. Der kan du se oversikten over bedriftene, hvor stor eierinteressen er og hvordan dette forvaltes.

Vil du vite mer om hvilke selskap det dreier seg om og hvorfor fylkeskommunene har eierinteresser, kan du lese mer i vår eierskapsmelding, her. 

 

av Macdonald, Cheryl, publisert 19. juni 2018 | Skriv ut siden