Det er forventet sterk økning i digitalisering innenfor de fleste områder i samfunnet. God digital infrastruktur vil være et viktig fundament for å delta aktivt i denne utviklingen. I tillegg til god mobildekning, trengs fiberkabler med nok kapasitet til å tilfredsstille fremtidige behov. For å ha trygge overføringer av data, er det behov for flere fiberkabler, slik at en har alternative ruter dersom en kabel faller ut. Tirsdag besluttet fylkesutvalget at Vest-Agder fylkeskommune sammen med Aust-Agder fylkeskommune skal ta et aktivt engasjement for å sikre god digital infrastruktur for å få et godt fundament for digitalisering innenfor alle samfunnsområder. Fylkesutvalget bevilget 300 000 kroner i 2017 til dette arbeidet. Det forutsettes at Aust-Agder fylkeskommune bevilger 200 000 kroner.

Fylkeskommunene har i mange år arbeidet med bredbånd til husholdningene. I tillegg til å fortsette med dette, legges det i denne saken opptil at fylkeskommunene engasjerer seg for å få bygd ut flere fiberkabler med god kapasitet og med en struktur som gir alternativer, dersom en fiberkabel faller ut.

Det skjer en kraftig økning i digitalisering innenfor flere områder i samfunnet, som økt automasjon, skytjenester/grønne datasentre og velferdsteknologi. Teknologien gir kraftig utvikling av mulighetsrommet innenfor offentlig og privat sektor, og det pågår en voldsom vekst i kapasitetsuttak fra den digitale infrastrukturen. Det som for noen få år siden var gode hastigheter og kapasiteter for bedrifter, offentlig sektor og husholdninger, er i ferd med å bli klare hindre for videre utvikling. Krav til flere alternative fiberruter for dataene er sterkt økende, og en del av det eldre fibernettet tilfredsstiller ikke fremtidige krav.

 Det Digitale Agder (DDA) har gjennom mange år arbeidet for å gi bedre bredbånd og mobildekning til husholdningene i landsdelen. Mobildekningen er helt på topp i landsmålestokk. Når det gjelder høyhastighets bredbånd (over 30 Mbit/s) er bildet differensiert, og samlet sett er Agder bare på landsgjennomsnittet for høyhastighetsnett til private. Også i forbindelse med utbygging til private er lite robuste transportnett noen steder blitt en utfordring.

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. april 2017 | Skriv ut siden