-For å ivareta fylkeskommunen sin rolle i forbindelse med utbygging av digital infrastruktur, er det naturlig å tydeliggjøre regionale ambisjoner og strategier. Dette bør, på et overordnet strategisk nivå, gjenspeiles i ny Regionplan Agder 2030. I tillegg bør det utarbeides en egen fylkeskommunal plan for digital infrastruktur, skriver fylkesrådmann Kristin Tofte Andresen i et saksfremlegg til fylkesutvalget. Dette fulgte fylkesutvalget opp i sitt møte tirsdag ved å beslutte at Vest-Agder fylkeskommune sammen med Aust-Agder fylkeskommune vil utarbeide en plan for digital infrastruktur i hele Agder.

Det blir lagt opp til at planen tar opp i seg aksessnett til husholdninger og bedrifter, men også omhandle transportnettet og robustheten i dette. Når det gjelder transportnettet har Nkom skissert ambisjoner som kan være et godt grunnlag. Men det vil være viktig å tilpasse dette til regionale mål. Det bør også settes mål for mobildekning og bredbånd til husholdninger og bedrifter. Planen bør også vise status for mobildekning, aksessnett og transportnett i landsdelen.  Dynamikken i markedet og noen konkrete feilkilder medfører at nasjonal statistikk bør justeres ut fra regional og kommunal oversikt. Det er utarbeidet skjematiske kart som viser transportnett i og ut av landsdelen, som kan videreutvikles. I forbindelse med utarbeidelse av mal for kommunale brebåndsplaner, ble det laget en enkel faktadel om bredbånd. Dette kan være nyttig også i en regional plan. 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. oktober 2018 | Skriv ut siden