Da fylkesordfører Terje Damman i dag holdt sin årstale for fylkestinget innledet han med å vise til enkelte internasjonale aktualiteter fra 2016. Han trakk blant annet frem Brexit - Storbritannias EU-utmeldelse, Donald Trumps valgseier i USA, brutale konflikter i Syria og Jemen, asyltilstrømingen og Parisavtalen. Bakgrunnen for å vise til disse sakene var for konkret å illustrere hvordan internasjonale forhold påvirker en hel verden, og samtidig for å understreke viktigheten av godt samarbeid mellom politikere, og evnen til å holde god dialog med befolkningen.

-Jeg velger å trekke frem disse hendelsene av to grunner. For det første så påvirker de hele verden, også oss i Vest-Agder, og politikken vi har vedtatt og som vi skal vedta fremover. Paris-avtalen og integrering av flyktninger var de to store fokusområdene da fylkesrådmannen la frem forslaget til budsjett i november, og disse temaene vil fortsette å prege politikken i årene fremover. Den andre grunnen er viktigheten av godt samarbeid mellom oss som politikere, og vår evne til å holde god dialog med befolkningen. Både presidentvalget i USA og Brexit, uavhengig av hva man mener om resultatene, er analysert som en reaksjon på at velgere ikke føler deres utfordringer blir tatt på alvor. Politikere må selvsagt tørre å ta valg det blir stor debatt rundt, men hvis ikke vi klarer å formidle hvorfor så mister vi tillit.

- Vi i Vest-Agder har et godt samarbeid med befolkningen, næringsliv, og akademia, og jeg vil berømme åpenhets og samarbeidskulturen vi har mellom fylker, kommuner, og andre interessenter. Det er nøkkelen til suksess, og vi må ta vare på den, fastslo fylkesordfører Terje Damman.

Les hele talen her. 

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. desember 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Steinar B Andersen 2015
  av jto, 27.04.17

  Interpellasjon om lønnspolitikken i Sørlandets Kunstmuseum

  Les mer
 • Kontrollutvalgstur
  av jto, 24.04.17

  Felles studietur for kontrollutvalgene i Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune

  Les mer
 • Valgurne Illustrasjon
  av jto, 21.04.17

  17 partier stiller lister i Vest-Agder til stortingsvalget

  Les mer