Innbyggere i Vest-Agder har rett til å fremme forslag til fylkestinget i Vest-Agder om forhold som gjelder fylkeskommunens virksomhet under forutsetning at 500 personer står bak forslaget. Denne uken behandlet fylkestinget et innbyggerforslag med tittel: Erklær klimakrise nå! – Vest-Agder. Fylkestinget vedtok, mot stemmene fra Fremskrittspartiet og Demokratene, et forslag fra Venstre hvor det erkjennes at situasjonen for klima og naturmangfold er kritisk. Det ble besluttet at fylkeskommunen derfor vil prioritere tiltak for å motvirke og bremse opp den negative utviklingen vi nå er vitne til.

Her er teksten i forslaget fra Venstres representant Stein Inge Dahn:

"I oktober 2018 la FNs Klimapanel frem sin siste rapport om muligheten for å nå 1,5-gradersmålet som blant annet Norge tok initiativ til ved forhandlingene i Paris i desember 2015. Rapporten konkluderte med at dersom dette målet skal nås, må verden gjøre endringer som menneskeheten aldri har sett maken til.

I mai i år la FNs Naturpanel frem sin første rapport om globalt artsmangfold. Rapporten avdekket at menneskelig aktivitet truer eksistensen til én million arter. 

Vest-Agder fylkesting erkjenner på denne bakgrunn at situasjonen for klima og naturmangfold er kritisk.

Fylkeskommunen vil derfor prioritere tiltak for å motvirke og bremse opp den negative utviklingen vi nå er vitne til. Fylkeskommunen anmoder samtidig statlige og kommunale myndigheter om å intensivere sine tiltak, og ønsker å fremstå som en tydelig og offensiv samarbeidspartner i dette arbeidet"

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. juni 2019 | Skriv ut siden