Luftambulanse

Bilde: Stiftelsen Norsk Luftambulanse Wikipedia

Bykle kommune har i flere år arbeidet for å styrke den akuttmedisinske beredskapen i Øvre Setesdal. I et samarbeid mellom Stiftelsen Norsk Luftambulanse og Bykle kommune ble det gjennomført «påskebaser» på Hovden i 2013, 2015, 2016 og 2017. Påskebasene viste at luftambulansetjeneste på Hovden ga viktig nytte, og kommunen har arbeidet videre for å etablere permanent eller midlertidige løsninger. Tirsdag behandlet fylkestinget en sak om å få etablert en tjeneste. Fylkestinget mener det bør etableres et sesongbaseprosjekt i en treårs periode. Et bemannet luftambulansehelikopter bør stasjoneres på Hovden i vintersesongen. Vinterbasen på Hovden kan eventuelt kombineres med en sommerbase, der det er store sesongsvingninger.

Fylkestinget peker på at luftambulansetjenesten representerer en svært viktig del av den akuttmedisinske behandlingskjeden, og at den bør videreutvikles. Det konstateres at indre Agder har dårlig dekning for denne viktige tjenesten.   

Det prosjektet som fylkestinget mener bør etableres vil gi grunnlag for vurderinger av nytte i forhold til kostnader for et konsept der en flytter tjenesten i tråd med sesongvariabel mobilitet i befolkning, og også gi bedre grunnlag for beslutning om permanente løsninger. En base på Hovden har god plassering med tanke på å forsterke tjenesten. Både fastboende og turister i øvre deler av Setesdal, øvre deler av Telemark og indre deler av Rogaland vil få en betydelig forbedring i det akuttmedisinske tilbudet.

En base på Hovden vil dessuten kunne gi avlastning og derved bedre beredskap til flere av de etablerte basene, og kan også brukes i viktig transport mellom sykehus. I tillegg kan det aktuelle helikopteret brukes som viktig støtte i søk og redningstjeneste. 

Fylkestinget vil invitere helseforetakene og Stiftelsen Norsk Luftambulanse til felles dialog, og be disse om å stille seg positive til prosjektet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. februar 2019 | Skriv ut siden