Et flertall i fylkesutvalget anbefalte i dag at Vest-Agder fylkeskommune skal inngå en treårig avtale med Hægebostad kommune om en friluftsskolefritidsordning som startet opp 1. august i fjor og som vil pågå til 30. juni 2021. Det er lagt opp til at fylkeskommunen skal bevilge inntil 61 500 kroner for 2018 og inntil 86 500 kroner for 2019, og ha som intensjon å videreføre tilskuddet i Agder fylkeskommune. Fylkeskommunens intensjon med avtalen er å bidra til en prosess frem mot femdagers skole i Hægebostad
Representantene fra AP og MDG var uenige i anbefalingen og anket saken til fylkestinget for endelig behandling.

Hægebostad kommune har søkt fylkeskommunen om økonomisk bidrag til å få etablert et forprosjekt for å etablere en aktivitets-SFO på onsdager.

Hægebostad kommune er en kommune med rundt 1 700 innbyggere. Kommunen har to barneskoler med 1. til 7. trinn. Disse skolene er lokalisert i Eiken og på Kollemo. Ungdomsskolen (8. til 10. trinn) har kommunen sammen med Audnedal. Skolen har beliggenhet på Byremo. 

Klassetrinnene fra 1. til og med 3. trinn har skole fire dager i uken, elevene har fri på onsdagene. Det er cirka 145 elever ved skolene. Fra 1. til og med 3. trinn er det 58 elever i år. Det blir gitt SFO-tilbud alle hverdager, men sannsynligvis på grunn av fri på onsdager er det lite eller ingen søknader til SFO-tilbudet på onsdager. Kommunen ønsker derfor i samarbeid med fylkeskommunen å utarbeide et prosjekt for å øke og bedre SFO-tilbudet, spesielt på onsdager i kommunen.

 Kommunen har hatt flere runder med behandling av firedagers skoleuke i kommunestyret, uten at det har medført at 5-dagers skoleuke har blitt innført. Kommunen arbeider langsiktig med problemstillingen, og ser at det omsøkte tilbudet vil kunne være et viktig skritt på vei mot innføring av 5-dagers skoleuke.

Kommunen startet opp tilbudet med frilufts-SFO 1. august 2018, men har først nå utarbeidet et utkast til avtale som ligger som vedlegg til saken.

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. mars 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer
 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer