Kenneth Andresen Ved Bussanlegget Paa Dalane

Vi anbefaler fylkesutvalget å godta avgjørelsen til lagretten, sier regionalsjef Kenneth Andresen.

Fylkesutvalget vedtok enstemmig at Vest-Agder fylkeskommune og Statens vegvesen (SVV) ikke anker rettens avgjørelse i saken om oppgjør for Vågsbygdtunnelen, det forklarer regionalsjef i Vest-Agder fylkeskommune, Kennet Andresen. Fredag 20. september behandlet fylkesutvalget saken, i et ekstraordinært møte.

Bakgrunn for saken
Det var i forbindelse med utbygging av Vågsbygdtunnelen, i Kristiansand, at det oppstod uenighet mellom entreprenør (AF NCC-Repstad anlegg) og utbygger (SVV og fylkeskommune) om oppgjøret.  Utbygger godtok ikke en ekstraregning på ca 200 millioner kroner.

Sparte penger til slutt
-Ved at fylkeskommunen og SVV sammen valgte å ikke akseptere entreprenørens sluttoppgjørskrav og tok den tunge veien gjennom konflikt og rettsrunder har vi spart samfunnet for omlag 100 millioner kroner, ved at det opprinnelige kravet fra entreprenøren nå er blitt redusert. Det er ingen lett vei gå, men vi skal alltid sørge for at samfunnets penger brukes korrekt. Når vi ikke klarte å komme til enighet i denne saken, trengte vi rettens bistand. Så er det riktig at vi mente vi skulle betalt enda mindre. Men det var altså lagretten uenig i. Det betyr at vi har fått gjennomslag for ca 2/3 og entreprenøren for 1/3 av beløpene rettssaken dreide seg om. Nå skal fylkesutvalget bestemme om vi skal følge fylkesrådmannens anbefaling og rettens avgjørelse, sier fungerende  fylkesordfører Tore Askildsen.

Her kan du lese sakspapirene til denne saken. 

av Macdonald, Cheryl, publisert 19. september 2019 | Skriv ut siden