Hidratunnel

Foto: Multiconsult

Fremskrittspartiet og Senterpartiet fikk flertall i fylkesutvalget for sitt forslag. Samtidig ønsker de å søke staten om fravik fra tunnelforskriften slik at tunnelen kan ha en stigning på opptil 8%. Dermed er et tidligere vedtak om utredning av undersjøisk tunnel for å gi Hidra fastlandsforbindelse blitt aktuelt igjen.

Forslaget kom etter en mulighetsstudie viser at det rimeligste alternativet for bro til Hidra vil koste rundt en milliard kroner. Fylkesrådmannens innstilling var at det ikke arbeides videre med broforbindelse mellom fastlandet og Hidra, da kostnadene blir for høye til at fylkeskommunen kan bidra med finansiering. Flertallet i Hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø støttet fylkesrådmannens innstilling i forrige uke.

Fylkestinget har tidligere vedtatt utredning av undervannstunnel til Hidra, men i april 2016 ble det bestemt at dette arbeidet skulle stoppes. Årsaken var strengere tunnelforskrifter som sier at stigningen på en slik tunnel ikke kunne være mer enn 5%. Det finnes derimot en mulighet for å søke om fravik fra tunnelforskriften, og den ønsker flertallet i fylkesutvalget å benytte seg av.

Fremskrittspartiet og Senterpartiet foreslo følgende:
"
Fylkeskommunen vil gjenoppta arbeidet med en undersjøisk fastlandsforbindelse til Hidra og vil i likhet med Møre og Romsdals arbeid med Nordøyvegen søke om fravik fra tunnelforskriften og ber fylkesrådmannen beregne kostnader på en tunnel som ikke vil overskride 8% stigning".

Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti stemte for forslaget, og sikret dermed flertall.

Fremskrittspartiet og Senterpartiet fikk ikke flertall for første delen av forslaget som ba om en ny anbudsprosess hvor selskaper kan komme med tilbud om hengebro, flytebro eller undersjøisk tunnel, gitt at prisrammen ikke overstiger ferjetilskudd, bompenger, og kommunale og fylkeskommunale tilskudd. 

Venstre og Kristelig Folkeparti hadde også alternative forslag som ville se på mulighetene for fastlandsforbindelse igjen.

Lang historie

Det var i 2006 fylkestinget først vedtok bompengesøknad for å gjøre Hidra landfast. Siden den gang har ulike løsninger for prosjektet vært diskutert. I 2010 ble det vedtatt at fastlandsforbindelse skulle bygges som fylkesvei med undersjøisk tunnel og kostnadsramme på 343 millioner kroner. Kostnadsrammen ble senere økt til 423 millioner kroner, men alle anbudene som kom inn lå over denne.

Senere har utredninger av flytende undersjøisk tunnel i rør blitt skrinlagt av Vegdirektoratet på grunn av manglende finansiering. Et rimeligere tunnelalternativ som ble vedtatt i desember 2015 ble altså stoppet av Statens vegvesen da tunnelen ble for bratt til å tilfredsstille sikkerhetskravene. Dermed ble bro fra fastlandet til Hidra utredet som alternativ.

Fylkestinget sluttbehandler saken 25. april.

av Helgeland, Endre, publisert 4. april 2017 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi
  av ansk55, 11.04.18

  Ledig drosjeløyve i Vest-Agder - Mandal

  Les mer
 • Elever På Bussen
  av jto, 05.04.18

  Dette driver prisene opp i kollektivtransporten

  Les mer
 • Null Drepte Null Skadde
  av jto, 04.04.18

  Mål om å etablere nullvisjonsprosjekter i hele den nye Agder fylkeskommune

  Les mer

Siste fra Politikk

 • Benedicte -Limmesand -Hellestø
  av jto, 20.04.18

  Interpellasjon om en mer inkluderende ansettelsespolitikk i fylkeskommunen

  Les mer
 • Ftweb 0418
  av jto, 19.04.18

  Følg fylkestinget direkte på web-TV

  Les mer
 • Frustøl Og Johnsen
  av jto, 19.04.18

  Rune Andre Frustøl og Beate Johnsen valgt til "spillemiddelutvalg"

  Les mer