Tirsdag denne uken presenterte forsker Mona Stokke fra Østlandsforskning og en undersøkelse om levekår for LHBT-personer i Agder. LHBT er en forkortelse for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Studien er gjennomført på oppdrag fra Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommuner og Arendal og Kristiansand kommuner. Rapporten gir anbefalinger til tiltak for å bedre skeives levekår innen psykisk helse, diskriminering og holdnings- og kompetanseheving.

Mona Stokke opplyste at 1325 personer i Agder-fylkene har valgt å svare på undersøkelsen, Det er i tillegg gjennomført dybdeintervjuer. Det ble avdekket at mange respondenter sliter med fysiske og psykiske plager og har redusert arbeidsevne. Det anbefales blant annet å skape flere møteplasser og sosiale arenaer for skeive og et bedre helsetilbud.

Til tross for at flere skeive svarer at de ikke har vært utsatt for diskriminering, kommer det i intervjuene frem at mange har en tendens til å tone ned hendelser som kan defineres som diskriminering. Det blir anbefalt å starte opp kontinuerlig holdningsarbeid som skaper forståelse for mangfold.

Mange skeive svarer at de har erfart mangelfull kompetanse om LHBT hos helsepersonell og i det offentlige. Dette kan medføre uheldige konsekvenser knyttet til deres helsetilbud og føre til negative holdninger og ubevisst diskriminering. Det blir derfor anbefalt en kompetanseheving for ansatte i skole, barnehage, barnevern, helse, omsorg, samt tillitsvalgte og arbeidsgivere. Aktiv bruk av kompetanseheving i kommunale planprosesser, handlingsplaner og strategier kan også være nyttig.

Funnene skal bidra til et bedre kunnskapsgrunnlag for fremtidige tiltak og beslutninger på likestillingsfeltet i regionen.

 

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. september 2018 | Skriv ut siden