UFT 080519

Fylkesvaraordfører Tore Askildsen og leder Kristian Larsen åpnet i dag vårsamlingen for Ungdommens fylkesting

-Det er noe annet å være på banen enn å være tilskuer, sa fylkesvaraordfører Tore Askildsen da han i dag morges åpnet Ungdommens fylkestings samling i Kristiansand. Tinget, som består av to ungdommer fra hver kommune i Vest-Agder, er samlet til temadag hvor FNs bærekraftmål er hovedtema - Hvordan tenke globalt og handle lokalt. -Hvert år opp imot jul vedtar Ungdommens fylkesting en handlingsplan. Det er denne, sammen med FNs bærekraftmål og Regionplan Agder vi må ha som grunnlag for den virksomhet vi driver med, sa leder av Ungdommens fylkesting Kristian Larsen da han ønsket ungdomsrepresentantene lykke til med samlingen.

Fylkesvaraordføreren fokuserte på den enkeltes ansvar og medvirkning da han åpnet samlingen. –Skal du være med på et lag så kreves det målbevisst satsing, bestemte valg, disiplin og at du ofrer deg. Du må ta et valg om at du virkelig vil være med å bidra. Du må være trofast mot et mål du har satt deg også når du helst ville ha gjort noe annet. Du må ha et klargjort mål for deg selv og laget for hva du og dine medspillere satser på å oppnå. Husk at det er viktig at du er villig til å ofre noe for å oppnå noe, sa Tore Askildsen.

Fylkesvaraordføreren var også opptatt av viktigheten å ha et lag som fungerer i alle ledd. -I mine år i både jobb og politisk virksomhet har jeg erfart hvor nødvendig det er at de jeg skal arbeide og fungere sammen med fungerer som et godt og målbevisst lag – et lag hvor en arbeider sammen. Vi må ha tillit til hverandre og være trofaste. En lektor jeg en gang hadde på skolen sa: "Trofasthet er som bunnen i bøtta. Du vet hva du har med deg når bunnen er på plass."

-Dere som er representanter i Ungdommens fylkesting har fått både en oppgave og et ansvar for alle unge i fylket. Dersom dere gjør et godt arbeid her og ellers vil dere være viktige medspillere og bidragsytere til det omfattende arbeidet vi nå står foran med å bygge det nye sammenslåtte Agder-fylket. Vi i den øvrige politiske virksomheten i fylkeskommunen trenger dere i det videre arbeidet. Husk det er ikke blant tilskuerne på tribunen kamper vinnes, men på banen, sa fylkesordfører Askildsen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. mai 2019 | Skriv ut siden