Åtte bruer som er viktige for tømmertransporten her i landet, forsterkes nå for å tåle vogntog med tyngre lass, skriver Statens vegvesen i eit nyhetsoppslag. Fire av dei er i Agder.

I Nasjonal transportplan for 2018–2029 satte regjeringa av 300 millioner kroner over seks år til en ordning å utbedre flaskehalser for tømmertransporten, det vil si bruer som på grunn av vektbegrensninger gjør at tømmerbilene må kjøre med mindre lass. Arbeidet er godt i gang og i 2019 er det åtte bruer som forsterkes:

Steinsbrua på fv. 21 i Østfold

Resa bru på fv. 700 i Trøndelag

Vesterli bru på fv. 813 i Nordland

Sagstu bru på fv. 152 i Aust-Agder

Fidje bru på fv. 406 i Aust-Agder

Homme bru og Skaue bru, begge på fv. 455 i Vest-Agder

Løkenkvern bru på fv. 237 i Hedmark

I tillegg delfinansieres forsterkning av Folda bru på fv. 17 i Trøndelag.

Vinn-vinn-situasjon

– Det å kunne kjøre flere tømmervogntog på 60 tonn på vegnettet har vært et ønske fra skogbruksnæringa. Når disse bruene er forsterka så kan ganske mange flere tømmertransporter gå med tyngre lass, sier prosjektleder Bernt Iversen i Vegdirektoratet.

– Det er en vinn-vinn-situasjon: Det kan gi bedre økonomi i skogbruksnæringa, og færre vogntog på vegene.

Nært samarbeid med næringa

Valg av hvilke bruer som er viktigst å få forsterka har skjedd i nært samarbeid med skogbruksnæringa sjøl. Arbeidet med bruforsterkning fortsetter med nye bruer i resten av seksårsperioden.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. september 2019 | Skriv ut siden