Kommuner og friluftsråd kan søke statlig tilskudd for å skaffe seg råderett over friluftslivsområder gjennom kjøp eller bruksrettsavtaler. Fylkeskommunen skal vurdere og eventuelt prioritere søknadene før Miljødirektoratet behandler dem. I 2017 er det kommer fire søknader: Varnes fyr i Farsund, Nesane i Vennesla og Grimsbekken og Prestebekken i Kristiansand. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø gikk tirsdag inn for at alle de fire områdene bør få status som statlig sikret, og at Miljødirektoratet bør bidra med tilskudd til dette. Fylkeskommune mener at søknader om sikring bør prioriteres i følgende rekkefølge: Nesane, Varnes fyr, Prestebekken og Grimsbekken.

Med statlig sikring menes at det offentlige ved hjelp av statlig tilskudd skaffer seg råderett over et areal gjennom kjøp eller inngåelse av langvarige avtaler om bruksrett. Det kan også søkes om at områder som allerede eies av det offentlige kan få status som statlig sikret. Hovedformålet med ordningen er blant annet å bedre tilgangen til gode friluftsområder for allmennheten - særlig i nærheten av bolig- og tettstedsområder.

av Torkelsen, Jan H., publisert 31. mars 2017 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Friluftscamp Fotograf Dag Fredriksen
  av bal, 15.01.18

  Søk om tilskudd til vilt- og friluftslivstiltak

  Les mer
 • Damman Og Matt Etter Møte I KLD Og KMD - Liggende Format
  av cmd, 20.10.17

  Regionreformen starter med baklengsmål

  Les mer
 • Kongsgård -Vige
  av jto, 27.09.17

  Går inn for flere innsigelser til havn i Kongsgård- og Vige-området i Kristiansand

  Les mer