Representantene i hovedutvalg for kultur og utdanning er positive til Vest-Agder-museets planer for nytt museumsbygg på Odderøya og nytt magasin i Kristiansandsregionen. De gikk tirsdag inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal ha som intensjon å prioritere medfinansiering av museumsbygget og magasinet sammen med Kristiansand kommune og staten. Saken skal videre til fylkestinget.

Vest-Agder-museet IKS søker Vest-Agder fylkeskomme om 108,3 millioner kroner pluss prisstigning i støtte til nytt museumsbygg og magasin i Kristiansandsregionen.  Vest-Agder fylkeskommune vil behandle finansieringen i forbindelse med utarbeiding av budsjett og økonomiplan for 2019–2022.  

Det nye museumsbygget skal gi museet mulighet for å utvikle et ny attraksjon i Kristiansand. Museets opplever i dag store begrensninger på hvilke utstillinger de kan sette opp. Dagens lokaler ved avdelingene i Kristiansand har dårlige klimatiske forhold, små arealer og utfordringer med universell tilrettelegging. Nye og tidssvarende lokaler vil gi museet bedre mulighet for å utvikle nye typer utstillinger. Museet vil kunne vise frem andre gjenstander enn i dag, låne inn andre type utstillinger og gjøre det mulig å produsere flere utstillinger selv. Bygget har en arkitektonisk utforming som integreres godt i landskapet rundt Nodeviga, Salamanderdammen og Laseretthøyden. En stor gangbar takflate skal være åpen oppholdssone for både museumsgjester og andre besøkende til Odderøya. 

 Vest-Agder-museet har rundt 40 000 gjenstander ved avdelingene i Kristiansand. Størstedelen er oppbevart på et lager i Vågsbygd og i Kristiansand museum. Forholdene begge steder er utilstrekkelige og potensielt skadelige. Det er store utfordringer med fukt og mugg. Slike skader er vanskelig å følge opp når magasinet er spredd på flere lokasjoner. Samtidig må personalet flytte gjenstandene mellom kontorene for å jobbe med dem. Det fører til ekstra belastning og risiko. Med et nytt magasin vil man unngå dette og rasjonalisere driften. Museet vil få en bedre oversikt over samlingene, og det vil bli enklere å ta frem gjenstander ved nye utstillinger og ta imot nye samlinger. 

 Museet har undersøkt ulike løsninger på magasinutfordringene. Det mest kostnadseffektive er å bygge et magasin utenfor bykjernen i Kristiansand. Sammenlignet med å etablere det sammen med formidlingsbygget sparer det prosjektet for 100 millioner kroner og reduserer fotavtrykket på Odderøya. 

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. september 2018 | Skriv ut siden