Det bodde 5 323 900 personer i Norge 1. oktober i år, viser ferske tall fra SSB. Folkeveksten var størst i Oslo. Sett i forhold til folketallet var det Vest-Agder og Akershus som fulgte etter Oslo med størst folkevekst. Folketallet vokste i alle fylkene bortsett fra i Oppland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Nordland og Finnmark i 3. kvartal. I løpet av året er folketallet i Vest-Agder økt med 943 nye innbyggere og var per 1. oktober på 187 475.

Det nye Agder fylke som etableres 1. januar 2020 vil bestå av begge agderfylkene. Aust-Agder hadde 1. oktober 117 689 innbyggere- en økning på 467 i løpet av året. Sammen med Vest-Agders innbyggertall hadde Agder samlet 305 164 innbyggere 1. oktober.

I de to fylkene er det Kristiansand kommune som har økt mest i år med 764 nye innbyggere, deretter følger Grimstad med 233, Arendal med 150 og Lyngdal med 70. Av statistikken går det videre frem at kommunene i Setesdal har stagnert med hensyn til befolkningsvekst. I østre del av Aust-Agder er det også reduserte innbyggertall, unntatt i Vegårshei.

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. november 2018 | Skriv ut siden