Hovedutvalg for kultur og utdanning behandlet tirsdag årsmelding 2017 for Agder Kunstsenter. Senteret mottar årlig driftsmidler fra Vest-Agder fylkeskommune. Agder Kunstsenter er et regionalt informasjons- og kompetansesenter for profesjonell billedkunst og kunsthåndverk. Kunstsenteret ble etablert i 1980 og lokalisert i Skippergata 24 i Kristiansand. Av årsmeldingen fremgår det at i 2017 utgjorde driftsmidlene henimot 1,6 millioner kroner. Agder Kunstsenter er i hovedsak finansiert av driftsmidler fra Vest-Agder fylkeskommune, Aust- Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune. I 2017 ble Farsund kommune en ny tilskuddspart som sammen med Vest-Agder fylkeskommune bidrar årlig til driften av Kunstpunkt Lista. Årsregnskap 2017 går i balanse.

Eierne av kunstsenteret er Norske Billedkunstnere Agder (NBK-Agder) og Norske Kunsthåndverkere Sør-Norge (NK Sør-Norge). Agder Kunstsenter er organisert med et styre, et kunstnerisk råd og et representantskap. 

Året 2017 var preget av nye ansvarsområder. Agder Kunstsenter overtok driften av Sørlandsutstillingen for perioden 2017-2021. Kunstsenteret overtok også driften til Galleri Lista Fyr. Galleriet har fått navnet Kunstpunkt Lista.

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. november 2018 | Skriv ut siden