I en tilstandsrapport om Skolemiljøet i videregående opplæring i Vest-Agder, som fylkestinget behandlet tirsdag, beskrives miljøet som godt. Antallet som oppgir at de blir mobbing er redusert. Samtidig står nullvisjonen, det vil si nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering, fast. Tilstandsrapporten er en del av skoleeiers system for vurdering av om kravene i opplæringsloven er oppfylt.

I 2018 flatet resultatene for gjennomføring ut, etter en jevn økning gjennom flere år. Læringsresultatene er styrket for yrkesfaglige utdanningsprogram, mens skolebidraget for læringsutbytte i studieforbedende utdanningsprogram er blitt noe svakere. Dette gir særlig utslag på eksamensresultatene for norsk. Resultatene for lærlinger som går opp til fag-/svenneprøve er svært gode, men for mange slutter før de kommer så langt, eller unnlater å gå opp til prøven.

Det er videre registrert at fylkeskommunen stadig får flere voksne elever, og karrieresentrene gir realkompetansevurdering og ulike tilbud til disse.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. oktober 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer
 • KKG Konferanse
  av jto, 29.10.19

  KKG lager møteplass for lærlinger og bedrifter

  Les mer