Fylkestinget godkjente i går enstemmig et forprosjekt for utbygging av Eilert Sundt videregående skole i Farsund, med en planlagt ferdigstillelse til skolestart 2021. Hovedideen i prosjektet har vært å videreutvikle Eilert Sundt videregående skoles karakter som byskole og tilpasse utvidelsen til den eksisterende bystrukturen. Skolens visjon "Skolen skal signalisere tradisjon og fornyelse og invitere til samhandling på tvers av utdanningsprogram", har vært sterkt vektlagt i hele prosjektfasen.

Den økonomiske rammen for gjennomføringen av prosjektet, eksklusiv utgifter til anskaffelse av tomt og rivningskostnader, er satt til 384 millioner kroner.

Det er utarbeidet et forprosjekt basert på et tidligere politisk vedtatt rom- og funksjonsprogram, samt en tilbudsstruktur for 543 elever. Det er et planlagt behov for nybygg på cirka 6000 m2. Det gir et samlet totalt bruttoareal på cirka 11000 m2 for skolebygningene i Farsund sentrum.

Nybygget består av to bygg som blir sammenkoblet via en kulvert i bakken under Theis Lundgaards gate. For å frigi plass i skolebygget er det valgt å etablere et stort teknisk rom under Theis Lundegaards gate for plassering av to ventilasjonsaggregater. Det blir en åpen forbindelse på gateplan i Pengeveien mellom nybygget og eksisterende bygningsmasse (biblioteket/aula) og innglasset forbindelsesgang i nivået over.

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. februar 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Skolefrokost I Vennesla
  av jto, 21.08.19

  METTET 400

  Les mer
 • Førerkort
  av jto, 25.06.19

  Enkelte kjøretimer blir ikke lenger regnet med i fraværsgrensen

  Les mer
 • Gratis Sommerkurs I 2019
  av jto, 05.06.19

  Gratis sommerkurs i matematikk og naturfag 2019

  Les mer