-Hestmanden skal hjelpe oss å huske den innsats som ble utført av våre krigsseilere og de ofrene som det kostet i kampene under to verdenskriger. Fremover vil dampskipet Hestmanden, som er det eneste bevarte skipet i Norge som har gått konvoifart under to verdenskriger være et nasjonalt minnesmerke for norske krigsseilere, sa forsvarsminister Ine Eriksen Søreide, da hun mandag 26. juni offisielt klippet snoren og åpnet skipet som nå blir et flytende og mobilt museum. Flere hundre mennesker var til stede på kaien ved Kilden Teater og Konserthus i Kristansand da åpningsarrangementet skjedde i strålende sommervær. Blant dem var flere krigsveteraner fra både inn- og utland.

Fylkesordfører Terje Damman ga også uttrykk for glede over å se hvor flott Hestmanden har blitt. -Vest-Agder fylkeskommune har vært med fra starten av den over 20 år lange prosessen med restaurering, sjøsetting, og klargjøring. Den gang var Ludvig Hope Faye og Harald Sødal sentrale i initiativet for å få Hestmanden pusset opp. Hestmanden betyr mye for Norge som et krigsminne, og vi er stolte over at arbeidet med å gjøre skipet klart er utført ved Bredalsholmen i Kristiansand. Det er av disse grunnene Vest-Agder fylkeskommune opp i gjennom årene har gitt driftstilskudd og økonomisk støtte til restaureringen.

Fylkesordføreren rettet takk til alle departementene som har bidratt til å gjøre Hestmanden om til en utstilling, og som har gitt midler til å gjøre skipet i stand til å seile. -Dette er det mange som er svært takknemlig for. Ved å gjøre Hestmanden om til et seilende museum får skipet den statusen det fortjener, og gir mange flere muligheten til å få et viktig innblikk i norsk historie og innsatsen til krigsseilerne. Nå må vi håpe at det også kommer midler til den årlige driften av skipet slik at det kan fortsette som et omreisende museum, understreket Terje Damman.

Skipet er tilgjengelig for publikum på Bredalsholmen i Kristiansand hver dag fra 01. – 30. juli kl. 12-16, og deretter under Arendalsuka i august. Om bord i skipet er det utstillinger som formidler krigsseilernes historie under to verdenskriger.

Her kan du lese mer om Lastedampskipet Hestmanden

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. juni 2017 | Skriv ut siden