-Det hender at jeg får henvendelser fra entreprenører som sier de kan bygge mye rimeligere enn den prisen vi får oppgitt fra Statens vegvesen at et prosjekt sannsynligvis vil koste. Men når det ligger ute til anbud så kommer ikke prisen entreprenøren oppga tidligere. Dette blir ofte brukt til inntekt for at det ikke går an å bygge rimeligere. Vi må imidlertid huske på at det som det leveres anbud på er et ferdig prospekt. Kanskje entreprenøren hadde bygget det rimeligere om han kunne velge de løsningene som gir en kostnadsreduksjon? Altså kommet inn tidligere i prosessen. Dette var en av tankene leder av fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø Gisle Meininger Saudland (Frp)trakk frem på en stor veikonferanse i Kristiansand i dag.

Saudland belyste sin tanke med et eksempel: -Et prosjekt har en begynnelse - bokstaven A, det er vedtaket, det er der det begynner og bokstaven Å, det er der prosjektet er ferdig og snoren blir klippet.  Vegvesenet planlegger, lager reguleringsplan, legger føringene og eier prosjektet fra A til M og så legger man det ut på anbud. Men vi vet jo at det er tidligst mulig i prosjektet at du kan påvirke kostnadene.  Så hvorfor legger vi kun ut det på anbud som påvirker prisen minst? Kanskje noen ville ha gjort noe annerledes i planleggingsfasen. Det kunne være løsninger som ville gitt en stor besparelse i utførselen. Men det vet vi ikke.  Vi har ikke testet det.

Ha foreslo at det må testes ut totalentreprise, hvor det samtidig er konkurranse på første del av prosjektet og ikke bare siste del. Det mener han vil medføre at det offentlige også har en sterkere kontrollør- og bestillerrolle.

-Så finnes det helt sikkert problemstillinger og skjær i sjøen.  Men vi reformerer og endrer ikke ting ved kun å snakke om fagre ønsker. Vii må ta skrittet og teste ut noe i praksis. Dersom det viser seg at det ikke gir den besparelsen vi håper på så trenger vi ikke å benytte det igjen. Men om  det derimot gir den besparelsen det har potensial til å gi så har kanskje vi i lille Vest-Agder vært med på å åpne ei dør som kan få stor betydning for regional samferdselspolitikk i årene som kommer, fastslo Meininger Saudland.

Det var henimot hundre representanter til stede på Thon Hotel Sørlandet  på konferansen med tittel: Hvordan få mer veg for pengene med god nok kvalitet?

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. april 2017 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi
  av ansk55, 11.04.18

  Ledig drosjeløyve i Vest-Agder - Mandal

  Les mer
 • Elever På Bussen
  av jto, 05.04.18

  Dette driver prisene opp i kollektivtransporten

  Les mer
 • Null Drepte Null Skadde
  av jto, 04.04.18

  Mål om å etablere nullvisjonsprosjekter i hele den nye Agder fylkeskommune

  Les mer