Seks bøker og sju forfattere er nominert til å vinne Sørlandets litteraturpris i 2017. Gi din stemme til ei bok i hver kategori. Husk at fristen for å stemme er 31. mars. Det er publikum som avgjør hvilke av de nominerte som vil motta prisene. På bildet fra venstre: Bjørn Berge, Kjell-Olav Masdalen, Berit Eide Johnsen, Heidi Sævareid, Gustav Sætra og Jan Kristoffer Dale. Gunstein Bakke var ikke til stede.

Det deles ut to priser, en skjønnlitterær pris og en pris for sakprosa.

Disse er nominert: 

Skjønnlitteratur
-Gunstein Bakke: Havende, roman (Oktober, 2016)
-Heidi Sævareid: Slagside, ungdomsroman (Gyldendal, 2016)
-Jan Kristoffer Dale: Arbeidsnever (Kolon, 2016)

Sakprosa
-Bjørn Berge: Landene som forsvant (Spartacus, 2016)
-Kjell-Olav Masdalen: Erik Munk. Kriger, lensherre og bondeplager (Portal, 2016)
-Berit Eide Johnsen og Gustav Sætra: Sørlandsk skipsfart 1600-1920 (Portal, 2016)

Sørlandets litteraturpris er innstiftet av bokhandlerne og bibliotekene i Agder. De to fylkeskommunene bidrar finansielt.  Prisen blir utdelt for 17. gang i 2017, denne gang i Kristiansand. Hver pris er på 15 000 kroner pluss et kunstverk.

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. mars 2017 | Skriv ut siden