Trygg Trafikk rapporterer at det var ingen som omkom i trafikken i de to Agder-fylkene i oktober. På landsplan var det 13 omkomne i oktober. Av disse var åtte bilførere, fire bilpassasjerer og en motorsyklist. Det er en økning fra oktober i fjor hvor ni personer mistet livet i trafikken.

Så langt i år har 87 personer i Norge mistet livet mot 88 personer i samme periode i fjor. I løpet av årets ti første måneder er det registret at en person i Aust-Agder og fem i Vest-Agder er drept i trafikken Tilsvarende tall i fjor var henholdsvis seks og to.

Statens vegvesens analyser av samtlige dødsulykker i fjor viser at møteulykkene står for 39 prosent av alle de omkomne. I september og oktober i år har 16 av 23 personer mistet livet i en møteulykke. Det er 70 prosent av alle de omkomne i denne perioden.

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. november 2019 | Skriv ut siden