-God kollektivtrafikk er et viktig virkemiddel i retning av lavutslippsamfunnet og oppfylling av Parisavtalen, skriver fylkestingsrepresentant Birte Simonsen fra Miljøpartiet De Grønne innledningsvis i en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman. Hun reiser to spørsmål om busstransport som fylkesordføreren vil besvare under fylkestingets samling i Sirdal 20. juni.

Det første spørsmålet:
Det kan se ut som forsøksprosjektet i Kristiansand med bare buss over Lundsbroa er lagt på is. Er dette akseptabelt for fylkeskommunen, siden styrking av kollektivtrafikken inngår som et vesentlig element i bymiljøpakke og tildeling av belønningsmidler?

Det andre spørsmålet:
I Rogaland (Haugesund) er det gjort et forsøk med lav busspris som viser seg å ha stor effekt. Mener fylkesordføreren at dette et tiltak som også kan prøves i vårt fylke?

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. juni 2017 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Hestmanden På Silokaia
  av jto, 15.03.18

  Hestmandens økonomi tas opp i interpellasjon til fylkesordføreren

  Les mer
 • Steinar Bergstøl Andersen
  av jto, 13.03.18

  En bedre og mer forutsigbar behandling av hjerneinfarkt i Agder

  Les mer
 • Fylkeseldrerådet 2015 Til 2019 Bildeutsnitt
  av jto, 05.03.18

  Eldrerådet vil være en stor ressurs for bygging av et Agder-fylke

  Les mer