Fylkestingsrepresentant Harald Fauskanger Andersen har på vegne av Vest-Agder Høyre sendt inn en interpellasjon med tittel: «Jernbaneforum Sør, prioritering av arbeidet fremover.» Den vil bli besvart av fylkesordfører Terje Damman i fylkestinget 30. april.

Her følger interpellasjonsteksten i sin helhet:

Jernbaneforum Sør ble etablert i 1992 av fylkeskommunene: Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland og skal arbeide for en høyest mulig prioritering av jernbaneutbyggingen i regionen.

Den for tiden største og viktigste saken forumet jobber med er realisering av den såkalte «genistreken», sammenkoblingen av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen/Grenlandsbanen. Dette er et godt prosjekt som vil bidra til å redusere reisetiden mellom Agder og Oslo med rundt en time og har fylkestingets fulle støtte.

Høyres bekymring går på det fokus Jernbaneforum Sør har, også i sin formålsparagraf, når det gjelder utbygging av en kystnær hurtigtogbane. Senest i SAM referatsak 23/19 gjengis en pressemelding fra forumet hvor det slås fast at «Arbeidet med høyhastighetsbane mellom Oslo og Stavanger må settes i gang raskt!». Vår bekymring går på den mangel på realisme forumet viser ved å jobbe for et prosjekt som etter alle solemerker har en økonomi som går langt ut over enhver akseptabel ramme. Etter vår mening bør Jernbaneforum Sør snarest mulig reorientere sitt fokus og legge bort dette prosjektet til det på et tidspunkt eventuelt kan dokumenteres et helt annet økonomisk grunnlag for en videre satsing.

I den såkalte «Høyhastighetsutredningen» fra 2012 legger Bane Nor premissene for en utbygging av en kystnær hurtigtogbane mellom Oslo og Stavanger. Deler av denne banen er allerede utbygd, men ved å se på nøkkeltallene for hele prosjektet, fremkommer de økonomiske realitetene tydelig: I runde tall er det snakk om en utbygging til 220 milliarder (2012) kroner og et trafikkgrunnlag på 5,5 millioner passasjerer pr. år. Over en 40-års periode innebærer dette at dersom vi kun ser på investeringskostnader, brukes det 1000 kroner på hver eneste passasjer-reise i perioden. Da er i tillegg ikke kostnader til drift og vedlikehold regnet inn.

Vil fylkesordføreren ta initiativ til å sørge for at Jernbaneforum Sør skrinlegger prosjekt «kystnær hurtigtogbane» og prioriterer sin innsats i retning mer realistiske prosjekter?

 

Vest-Agder Høyre
Harald Fauskanger Andersen

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. april 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Fakta Om Det Nye Fylkestinget
  av jto, 16.09.19

  Fakta om det nye fylkestinget i Agder fylkeskommune

  Les mer
 • Valglogo
  av jto, 12.09.19

  Representantene i det nye fylkestinget

  Les mer
 • Valgurne Illustrasjon
  av jto, 11.09.19

  Valgresultat for fylkestingsvalget

  Les mer