Kai Steffen Østensen Og Fredrik Jensen

Kai Steffen Østensen (t.v) og Fredrik Jensen

Kai Steffen Østensen og Fredrik Jensen, som begge representerer Arbeiderpartiet i fylkestinget, har sendt inn en interpellasjon om levekår for skeive på Agder. Interpellasjonen vil bli besvart av fylkesordfører Terje Damman når fylkestinget avholder sitt neste møte 23. og 24. oktober. Nedenfor kan interpellasjonen leses i sin helhet.

Kjære fylkesordfører

Denne sommeren har det skeive miljøet fått farge overskriftene i lokale og nasjonale medier. I over åtte sider har regionavisen Lister latt ulike historier fått bevege, prege og sette dagsorden i den vestre delen av vårt fylke. På samme tidspunkt var det oppslag på holdningsundersøkelsen til Barne-, ungdom- og familiedirektoratet om hvordan nordmenn ser på lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (heretter LHBT-personer). Sørlandet kommer dårligst ut – og både NRK og Fedrelandsvennen omtalte saken ved flere anledninger.

Begreper er alltid vanskelig og jeg ønsker å understreke for fylkesordføreren at betegnelsen LHBT-personer er unøyaktig og viser kun til enkelte identiteter og legninger mennesker med ulik seksuell orientering og kjønnsidentitet bærer. Begrepet skeive kan brukes som sekkepost for en gruppe mennesker som er like forskjellige som resten av befolkningen. Det er likevel disse begrepene jeg vil bruke videre i denne interpellasjonen.

Rapporten om Skeives levekår i Agder ble i august lagt frem for offentligheten. Historisk mange skeive har svart på en levekårsundersøkelse få regioner før oss har tatt initiativ til. Vest-Agder sammen med Aust-Agder, Kristiansand og Arendal har samarbeidet om å få frem ekte fakta på skeives levekårssituasjon. Tallene er slående og lesingen berører utover dem det omhandler.

De som opplever sin livssituasjon god lever gode liv på Agder. Denne gruppen er mangfoldig med ulik bakgrunn. Forskerne er tydelig på dette, fordi bildet er mer nyansert enn elendighetsbeskrivelsene som ofte kommer til syne. Likevel understrekes det i rapporten at det gjenstår et stort arbeid for å bedre levekårene til delen av LHBT-befolkningen som opplever livet sitt verdiløst. Og for denne delen er statistikkene elendige.

70% av transpersoner i Agder har hatt eller har selvmordstanker og tre av ti har prøvd å ta sitt eget liv. Rapporten slår fast at ved en sammenligning av tallene i Agder opp mot de nasjonale statistikkene, ser man at andelen som har forsøkt å ta sitt eget liv er høyere for både lesbiske, homofile og bifile i Agder. Andelen selvmordsforsøk er særlig høy blant ungdom og unge under 25 år. Unge under 25 år i vårt fylke er elever, lærlinger, studenter og nyutdannede. 

Halvparten av transpersoner i Agder opplever negative holdninger fra medelever og medstudenter på skoler og studiesteder. For lesbiske, homofile og bifile oppgir 32% av spesielt de unge respondentene at de opplever negative holdninger fra samme gruppe. Det vi vet av forskning på unges fysiske og psykiske helse er at negative holdninger og trakassering på bakgrunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk vil føre til høyere grad av mistrivsel, utrygghet og psykisk uhelse under utdanningen.

Rapporten tar også for seg kompetansenivået til tjenestepersoner og for vår del handler det spesielt om ansatte i utdanningssektoren.

Et stadig mer mangfoldig samfunn stiller krav til ny og annen kompetanse. For skolens del handler det om å forebygge mobbing, sikre inkludering av alle, tilby en god og tilgjengelig skolehelsetjeneste og gi en god og moderne seksualitetsundervisning.

Fylkesordfører, seksualitetsundervisning er mer enn å forstå historien mellom blomsten og bien. Det er grunnleggende etiske vurderinger, normkritikk og seksuell folkeskikk. Vi som fylkeskommune kan ikke gjøre alt, men vi kan gi noen verktøy for bruk i situasjoner hvor ens egen dømmekraft er avgjørende.  

Det finnes mange aktører som kan hjelpe og vi bør søke de beste. Både Organisasjonene FRI og Sex og politikk har arrangert og deltatt i kommunale og fylkeskommunale prosjekter tidligere. Det er kanskje på tide å selv ta dem i bruk for å gjøre vår skole enda litt bedre. 

Aust-Agders fylkesordfører Gro Bråten skrev i et innlegg i Lillesandsposten 14. januar 2018 at:

 «Måten det jobbes på innenfor sikkerhet når det gjelder trafikk og samferdsel bør være en mal for å jobbe på lignende måte innenfor forebygging av selvmord. Det temaet bør vi sette høyere på dagsorden i 2018.  Alle som sliter og ønsker hjelp bør vite at de kan få det. Flere fylkeskommuner og kommuner har laget handlingsplaner for å forebygge selvmord. Det er noe vi bør se på.»

En plan er ikke en løsning i seg selv, men tematikken fylkesordfører Bråten løfter er grunnleggende for å sikre mennesker livet. Vi mener det er på tide i lys av tall gjengitt over. Vi trenger konkrete tiltak og jeg håper fylkestinget tørr å gå inn en sårbar debatt for å bistå der vi kan for selvmordsforebygging.

Fylkesordfører. Denne interpellasjoner koster mye å løfte, fordi den oppleves så nær på det livet vi lever. Heldigvis går det også fremover. Skeive Sørlandsdager samlet på nytt flere hundre mennesker i hele Agder. Svaret på motkrefter som innskrenker kjærlighetens grenser løftet fanene med et politisk budskap om at respekten for hverandre må veie tyngre enn noens trang til å være ekstreme. Regnbueflagget ble heist på våre skoler og institusjoner, tross politiske uenigheter, og vi gikk foran for de som enda sliter med seg selv.

Fylkesordfører. Ord blir ikke handling før noen gjør noe. Derfor stilles disse spørsmålene i denne interpellasjonen.

 • vil fylkesordføreren vurdere tiltak som å engasjere for eksempel Rosa kompetanse for å heve kompetansen til alle våre ansatte i den videregående skolen, men også elever vi utdanner til omsorgsyrker? 

 • vil fylkesordføreren være med å anbefale prosjekter for å bedre seksualitetsundervisningen i den videregående skolen med utgangspunkt i Sex og politikks kompetanseprogram?

 • vil fylkesordføreren ta initiativ sammen med Aust-Agder fylkeskommune for å realisere en regional tiltaksplan for å forebygge selvmord og psykisk uhelse i Agder?

 

Kai Steffen Østensen og Fredrik Jensen

Arbeiderpartiet

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. september 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Janne -Karin -Nesheim
  av jto, 16.04.19

  Fylkestingsrepresentant Janne Karin Nesheim fra Arbeiderpartiet har søkt om fritak

  Les mer
 • Harald -Fauskanger -Andersen
  av jto, 09.04.19

  Interpellasjon om Jernbaneforums Sørs fremtidige prioritereringer

  Les mer
 • Klimasterik Logo
  av jto, 08.04.19

  Interpellasjon om klimastreik og fravær

  Les mer