Prosjektet "Jenter og teknologi" var tema da statsråd Solveig Horne holdt innlegg i forbindelse med FNs kvinnekommisjon. Satsingen på å få flere jenter til å ta teknologifaglig utdanning skjedde for flere år siden i regi av NHO-Agder, LO-Agder og de to fylkeskommunene. Mangeårig leder og medlem i yrkesopplæringsnemnda i Vest-Agder Fred Skagestad har vært en drivkraft for prosjektet. Han gleder seg over at dette prosjektet nå har vokset seg stort - og at det gir resultater i form av at stadig flere jenter velger teknologiutdanning. Ekstra gledelig er det at det er blitt tema på en arena der nesten alle verdens stater er samlet.

- Resultatene er både gode og oppsiktsvekkende: Antall jenter som studerer teknologi- og ingeniørfag ved Universitetet har økt med hele 227 prosent fra 2005, fra 128 til 419. Flere søkere – fra begge kjønn – betyr tøffere konkurranse om studieplassene og høyere kvalitet på studentene, konstaterer han.

Dette er også bakgrunnen for at prosjektet nå er blitt en nasjonal satsing som har fått plass på statsbudsjettet. Barne- og likestillingsdepartementet bevilget to millioner kroner i 2016 og 2,5 millioner kroner i 2017 til NHO for å ta Jenter og teknologi til hele landet. Målet er å øke jenteandelen i teknologifagene på alle nivåer i utdanningssystemet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. mars 2017 | Skriv ut siden