Ungdommens fylkesutvalg deler ut pengegaven fra fylkeskommunen i år og ønsker god jul og godt nytt år til alle innbyggere, ansatte og samarbeidspartnere!

Det er blitt en tradisjon for fylkeskommunen at pengene, som i sin tid gikk til å kjøpe julekort og frimerker, i stedet går til et godt formål. I år blir pengene gitt til organisasjonen «Livsglede for eldre» og tiltak for barn og unge på Sørlandet sykehus.  

Nytt i år er at fylkesordfører Terje Damman har overlatt valget av mottaker til ungdommene i Ungdommens fylkesutvalg.

-Vi hadde lyst til å vise at ungdom er engasjert og vil gi noe til andre, fordi vi unge har lyst til å bidra positivt i samfunnet. En rekke ungdommer har hatt erfaringer med å møte eldre gjennom organisasjonen «Livsglede for eldre».  Disse flotte møtene mellom generasjonene gir ungdom viktig erfaring og forebygger ensomhet hos eldre – altså livsglede. Det syntes vi var passende
å gi til. Julen handler jo nettopp om det å komme sammen og skape livsglede, sier leder av Ungdommens fylkesting i 2018 Trond Hauklien. Han ønsker, på vegne av Vest-Agder fylkeskommune, alle en god jul og et godt nytt år. 

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. desember 2018 | Skriv ut siden