Hovedutvalget for kultur og utdanning oppnevnte i sist møte de tre hovedutvalgsmedlemmene Line Strisland (AP), Karin Hodne (AP) og Steffen Aamodt (H) til å utgjøre juryen som skal lage en innstilling for kandidater til fylkeskulturprisen og frivillighetsprisen for arbeid med barn og unge 2018. Beate M. Johnsen (V) ble valgt som vararepresentant.

Fylkeskulturprisen ble første gang utdelt i 1981. Prisen er på 50 000 kroner, og et kunstverk av Gro Suvatne. Fylkeskulturprisen skal være en stimulans for kulturlivet i Vest-Agder. Prisen blir delt ut til enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner for særlig fortjenstfullt arbeid innenfor rammen av det utvida kulturbegrepet.

Frivillighetsprisen for arbeid med barn og unge ble utdelt første gang i 2007. Prisen er på 25 000 kroner og et varierende kunstverk. Prisen skal være en stimulans til en enkeltperson, organisasjon eller gruppe, som med sine idéer og pågangsmot kan vise til utvikling og resultat i barne- og ungdomsarbeid i Vest-Agder.

Forslagsfristen for de to prisene er 1. oktober Forslag sendes: Vest-Agder fylkeskommune, Regionalavdelingen, Postboks 517, Lund, 4605 Kristiansand. E-post: postmottak@vaf.no

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. oktober 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer
 • Kulturrell Møteplass I Songdalen
  av jto, 05.06.19

  Fylkesutvalget positivt til å gi fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer