Auksjon av akvakulturtillatelser

Den 18. mai 2018 fastsatte Nærings- og fiskeridepartementet Forskrift om tildeling av nye tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2018.

I pressemelding samme dag varslet departementet at auksjonen skal finne sted 18. juni 2018.Registreringen av potensielle budgivere åpnet torsdag 24. mai 2018.

Nærmere om registrering

Registreringen gjennomføres på Fiskeridirektoratets nettsider og skal være gjennomført før 4. juni 2018 kl. 23:59. Det er kun mulig å registrere seg til auksjonen gjennom Fiskeridirektoratets nettløsning. Les mer ved å følge lenken til Fiskeridirektoratets side om auksjonen og registreringsskjema. 

 

1. Lenke til departementets side om nytt vekstsystem i havbruksnæringen -
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nytt-vekstsystem-i-havbruksnaringen-pa-horing/id2505904

2. Lenke til Fiskeridirektoratets side om auksjonen og med registreringsskjema – https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Tildeling-og-tillatelser/Kapasitetsoekning-2017- 2018/Auksjon-over-akvakulturtillatelser

av Macdonald, Cheryl, publisert 25. mai 2018 | Skriv ut siden