Bli med på en opplevelse utenom det vanlige! Klarer du å overleve ute en vinternatt som en viking? Seminaret har som formål å øke fokus på overlevelse under krevende vinterforhold som de reisende vikingene møtte.

Vinterviking 2019
Seminaret er delt i to deler. En gruppe sover ute og deler erfaringer med resten. For øvrig publikum er fredagens foredrag åpent –Vi kan love gode debatter etter en kald natt ute. Vi diskuterer og prøver, i ledig form, hvordan og hva som var viktig for å overleve om vinteren.

Programmet ser slik ut (med forbehold om mindre endringer):

Fredag 22.2

15:00 Parallelle arbeidsgrupper:

I    Oldtiden forteller – kilder og ideer til inspirasjon

Når vi ønsker å lære om historie, og gjenskape noe av den kunnskapen folket før oss hadde, er kilder viktig. Fra jernalderen er det i hovedsak arkeologisk materiale som forteller oss noe om oldtidens levd liv, men vi har også andre muligheter. Har du hørt om en spennende saga som sier noe om det du lurer på?

Mye av dette er skreven  tidligere. Spørsmålet blir da hva vi klarer å tolke ut av dette. Hvordan kan vi bli inspirert av forskningen som er gjort?  Vi finner fram til bøker, artikler og funnmateriale for så å se hvordan disse kan inspirere oss på vår videre læringsreise. Vi bearbeider materiale med formål i å jobbe frem tolkninger og ideer. Kan inkludere praktisk arbeid med materialer som eksempel tekstil, tre eller stein.

II  Når minkepinnen blir til noe annet – spikking i særklasse

I naturen kan vi finne materiale som med hjelp av verktøy og kloke hender kan bli til redskaper til bruk i dagliglivet Det krever kunnskap hvordan du leser materialet og hvordan du bearbeider materialet best. Vi starter med å velge materiale fra skogen for så å bearbeide det til sluttprodukter i løpet av helgen.

En viktig del av bearbeiding av materiale er vedlikehold av verktøy. Nils Morten Nilsen, som beskjedent kaller seg for ivrig amatør, deler sin kunnskap om sliping og annet når det gjelder de dyrbare vennene våre.

Tradisjonshåndverker Henrik B. Håland leder spikkereisen.


III  Mat – Uten mat og drikke duger helten ikke. 

Hva og hvor mye må du ha med deg når du skal på tur? Hvor mye krefter kan du bruke til matlaging, hvordan er det lurt å tenke? Hvordan kan du forberede mat du skal spise senere? Vi lager mat ute under en busk i kulda og ser hvilke utfordringer det byr på. Refleksjoner via praktisk forsøk kan fortelle oss mye.

Den reisende skulle jo komme fram et sted og der ventet det dem for håpentlig vis varm deilig mat. Vi lager derfor festmat en reisende verdig til gildet på lørdagskvelden. Øvrige deltagere anses med dette som frivillig testgruppe.

MatKjærring Kari Marie Helland fra Midgard Vikingsenter leder. (Foto: Jon Levi Pedersen photography)


VANDRING TIL VEHAUGEN

Det blir arrangert en felles vandretur til Vehaugen ved Lygnavann. Her får du mulighet til å teste utstyret ditt ved vandring under vinterforhold. Under Vinterviking II hadde vi ca. 1,5 meter med snø, tistlene melder 2 meter i 2019. Hvilke krav stiller dette til den som vandrer? Deltagere i gruppe II og III deltar etter avtale med sin gruppeleder.

Publikumsåpne foredrag (for publikum uten påmelding):

18:00  Tingvatn gjennom hundrevis av år

            Tom B. Regevik Fylkeskonservator i Vest-Agder

18:20  Reiser om vinteren: Måtte du virkelig slepe med deg all mat du trengte?

           Kari M. Helland Midgard Vikingsenter

18:50   Tittel og taler kommer

19:20   Diskusjon og mingling

20:00 Avslutning og takk for besøkende

 

Lørdag 24.2

08:00 – 09:00 Frokost

09:30 Start. Arbeidsgrupper fortsetter

12:00 – 12:30 Lunsj

12:30 Vandretur til Ve-haugen ved Lygna/Arbeidsgrupper fortsetter

16:00-18:00 Gvido Libmanis argumenterer for skinnhyre i vikingtid

Gvido har funnet indikasjoner på utstrakt bruk av skinntøy under kontekstbaserte gjøremål. Disse er fra runestein, sagaer, saksiske krøniker samt fragmentfunn fra før, under og etter vikingtid . Bruk av skinnhyre er et omdiskutert tema, hva har han egentlig funnet?

19:00 Gilde

Søndag 25.2

08:00 – 09:00 Frokost

09:30 Arbeidsgrupper fortsetter

12:30 Oppsummering av arbeidsgrupper, felles diskusjon.

13:30 -14:00 Lunsj, vel hjem.

Påmelding og spørsmål sendes til:
Katja Kålheim, k.kalheim@vestagdermuseet.no , mob.97790403

av Inger Marie Pedersen VAM , publisert 2. november 2018 | Skriv ut siden