Konferanse For Frivillige Organisasjoner

Foto: Hege Solli

Fylkeskommunene inviterer frivillige kulturorganisasjoner i Agder til seminar om frivillige organisasjoners rolle og muligheter i samfunnet. Seminaret blir også en innspillarena for Regionplan Agder 2030.

Frivillige kulturorganisasjoner i Agder er viktige aktører for det gode livet og for velferdssamfunnet. Gjennom seminaret ønsker vi å gi faglig påfyll, inspirasjon og en medvirkningsarena.

Seminaret foregår på Fylkeshuset i Kristiansand 11. oktober 2018 kl 1500-1900.

Program: 

Hvem er de frivillige kulturorganisasjonene, hvor er de og hva vil de? «Vi vet hvor de er og hva de kan bidra med – før, nå og i framtida?» Ved daglig leder i studieforbundet kultur og tradisjon, Kjærsti Gangsø.

Ressurser i samspill – er samarbeid med sivilsamfunnet løsningen på velferdsutfordringene? Ved forsker Eugene Guribye, Norce Research.

Hva slags innspill ønsker vi fra organisasjonene til Regionplan Agder 2030. Innledning ved Manuel Birnbrich.

Agder Folkeakademi og Agder historielag om «vår rolle i Agder.»

Organisasjonenes rolle i Agder – innspill til regionplanen.

Presentasjon av innspillene fra gruppene.

Konferansen er for frivillige kulturorganisasjoner i Agder. Det er gratis å delta, men vi ønsker påmelding på grunn av servering. Påmelding innen 4. oktober.

Påmelding her:

Det er Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner som står som arrangører for arrangementet.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. oktober 2018 | Skriv ut siden